Ansvarlig digitalisering?

Hvordan sikrer vi balancen mellem innovationstænkning og ansvarlig digitalisering – og tager højde for både etik, bæredygtighed og den menneskelige dimension. Kig ind i min verden af ansvarlig digitalisering hvor vi både kan blive barnligt begejstrede over de teknologiske muligheder, men samtidig godt ved, at der er etiske, menneskelige, samfundsmæssige og praktiske grænser for hvor langt vi kan gå og hvad vi kan gøre. Så hvordan navigerer man i den kompleksitet?

Om mig, kort…

Kim Escherich er innovationsarkitekt og teknologietisk rådgiver i escherich.biz, foredragsholder, forfatter, restauratør og digital dannelsesaktivist. Han har arbejdet mange år som innovator og meningsdanner omkring digitalisering og har været medgrundlægger af flere tænketanke og andre initiativer omkring humane aspekter af digitalisering, herunder folkeoplysningseksperimentariet Fremvirke og naturkoblingsinitiativet Muldiverset. Han er en del af lærerstaben hos SingularityU Nordic, har senest arbejdet for IBM som AI-Etisk Ombudsmand og før det, haft leder- og ekspertroller på europæisk plan. Redaktør og forfatter til bogen “Fra velfærdsstat til overvågningsstat – Algoritmernes magt i den offentlige forvaltning”, udgivet i november 2021. 

Ny debatbog

Bedre beslutninger, større indsigt, mere effektiv sagsbehandling, lavere omkostninger, gladere borgere. Det burde være konsekvenser af den omsiggribende digitalisering af offentlig sagsbehandling som vi ser for øjeblikket – primært drevet af investeringer i kunstig intelligens.

Men går vi for langt? Eller for hurtigt frem? Og kan vi gøre skade på grundlæggende værdier og rettigheder hvis ikke vi passer på?

Denne bog rejser debatten om en digitalisering, der allerede har slået nogle alarmerende skæverter.

Men den handler også om en offentlig sektor, der med sine prædiktive modeller og ønske om at løse problemer, inden de overhovedet er opstået, frister grænsen mellem velfærd og overvågning.

Og om en offentlig sektor, der nu ikke bare betragter sine borgere som individer, men også måler dem i forhold til hinanden. Vi taler om en snigende revolution af forholdet mellem stat og borger.

Med bidrag af Michael Jarlner, Kim Escherich, Birgitte Arent Eiriksson, Helene Friis Ratner, Marya Akhtar, Mikkel Flyverbom, Frederik Schade, Hanne Motzfeldt, Klavs Birkholm

Læs mere om Fra Velfærdsstat til Overvågningsstat eller besøg bogens website på big-mother.dk .