Foredrag

Om teknologi, samfund, etik, ledelse, kultur, dannelse og selv om, hvordan vi kan skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Her er de typiske foredrag jeg plejer at holde. De kan naturligvis tilpasses efter publikum eller en given situation. Bare spørg.

Min stil er fagligt funderet men underholdende, humoristisk og filosofisk funderet – ofte med en række skæve, tankevækkende vinkler. Det primære formål er, få deltagerne til at lære, blive nysgerrige og tænke over den verden vi befinder os i.

Jeg er trænet TED-style taler og bruger i vidt omfang billeder, cases, dilemmaer, historier og provokationer. Jeg taler typisk til grupper på mellem 25-1.000 deltagere.

For eksempler på tidligere afholdte foredrag, se Referencer.

Fra velfærdsstat til overvågningsstat

Baseret på bogen af samme navn, er dette historien om, hvordan den offentlige sektor ved hjælp af kunstig intelligens og algoritmer, stilfærdigt og uden offentlig debat er ved at omdanne sig til et overvågningsregime som på sigt kan true demokrati og menneskerettigheder. Hvad sker der, hvilke teknologier er i spil, hvorfor forandrer udviklingen forholdet mellem borger og stat samt hvorfor er det vigtigt, at vi forstår udviklingen. Foredraget giver en tankevækkende indsigt i, hvilket skråplan vi er på og hvorfor vi som borgere skal bygge et digitalt beredskab for at forstå hvad der sker i vores samfund. Typisk suppleres foredraget med et etisk dilemmaspil hvor deltagerne får mulighed for at opleve de etiske dilemmaer på egen krop.

Dannelse i en digital verden

Ved du, hvad du ikke ved, om den digitale verden der omgiver dig? Efterhånden er vi omgivet af digitalisering, kunstig intelligens og algoritmer, så det efterhånden kan være svært at gennemskue hvem der egentlig har kontrollen. Hvad nu, når algoritmerne begynder at ændre den måde hvorpå vi tager beslutninger, opfatter virkeligheden eller tilmed eroderer demokrati og menneskerettigheder. Dér skal vi måske holde op med at tale om digitalisering som et eviggyldigt gode, men i stedet fokusere på, hvordan teknologien påvirker vores menneskelighed, empati, sociale interaktioner, organisationer og kritiske tænkning – samt hvad det betyder for lederrollen. Oplev at komme ud i afkrogene af digitalismen og bliv forskrækket, forundret eller fascineret når du bliver udsat for en snert af et af de digitalt bevidsthedsudvidende og -dannende dilemmaspil som Kim Escherich efterhånden har trukket mere end 5.000 erhvervsledere og medarbejdere igennem. Det har nemlig vist sig at være en effektiv måde hvorpå vi både kan forstå dataetiske og teknologiske dilemmaer – men også en læring i, hvad det vil sige at være menneske. Og jo mere, digitalismen presser sig på, des vigtigere er det at vi forbliver mennesker.

Ledelse og etik i en digital verden

Hvad sker der med lederrollen i en verden af accelererende teknologisk transformation. Når organisationen får nye muligheder for at indsamle information om alle aspekter af medarbejdere, kunder og omgivelser og ændrer syn på ledelse, sociale sammenhænge, rekruttering og andre grundlæggende aspekter af den måde organisationen fungerer på. Og hvad med lederrollen når mellemlederen ultimativt kan erstattes med med en kunstig intelligens? Og er der noget som man kan kalde “digital ledelse”?  Foredraget er en provokation som udfordrer de gængse dogmer og positive opfattelser omkring teknologi som et ledelsesværktøj og søger at afdække, forklare og diskutere hvad der kan gå galt, når teknologien tager overhånd. Paradokset er nemlig, at jo mere digital den omgivende verden bliver, des større er behovet for at finde tilbage til dannelse, historie og et analogt fundament hvor vi fjerner “digital” fra ledelse. Foredraget suppleres ofte med et etisk dilemmaspil med en række teknologietiske dilemmaer som tager udgangspunkt i lederrollen.

Når teknologi trækker tæppet væk under traditionstænkning

Vi taler ofte om digital transformation som en konkurrenceparameter og noget som alle virsomheder skal kaste sig over; helst så hurtigt som muligt. Men alligevel har ingen en klar definition på hvad digital transformation egentlig er, så man forstår ret beset godt at der er en del begrebs- og handlingsforvirring. Foredraget starter dér hvor relativt nye teknologier som kunstig intelligens, internet of things, blockchain begynder at husere i virksomhedens bevidsthed, men ingen ved rigtigt, hvor man skal starte. Eller om de skal bruges til noget i det hele taget. Vi starter med at forstå teknologierne, mulighederne og konsekvenser for virksomheden og fortsætter ud i betragtninger om, hvordan man bygger teknologistrategien for at kunne gribe mulighederne. Men vi tager også den kritisk-konstruktive vej og afmonterer en del af myterne om digital transformation. At lade sig transformere handler nemlig mindst om alt om at blive digital; det er mere et spørgsmål om nytænkning, kreativitet, dét at kunne se sig selv udefra og kunsten at lære at hoppe af hype’en for at kunne koncentrere sig om den virkelige transformation. 

Kunstig intelligens og De Syv Dødssynder

Vi er allerede i dag omgivet af kunstig intelligens (AI) i alt fra biler til køleskabe så AI burde vel repræsentere en dagligdags ting, men alligevel har begrebet noget mytisk over sig. Så lad os afmystificere AI og tale om, at kunstig intelligens ikke nødvendigvis er intelligent men alligevel har utallige anvendelsesmuligheder. Så hvor sker det, hvad er hot, hvor er udviklingen og ikke mindst, hvilke etiske, organisatoriske eller menneskelige konsekvenser kan dette teknologifelt have. Både på den positive og negative side. Foredraget gennemgår på underholdende og ikke-teknisk vis de gængse teknologier og giver en lang række eksempler på, hvor AI har positive om ikke banebrydende effekt. Men vi bliver også erindret om, at AI ikke er en helig gral og repræsenterer et utal af etiske og praktiske problemstillinger. Så vi diskuterer hvorfor AI ikke kun handler om at træne en algoritme, men også om mennesker, kultur, processer, data og De Syv Dødssynder.

Internet of Things: Analog-digital sammensmeltning

IoT er blevet kaldt større og mere betydende end selveste Internet og meget kunne tyde på, at vi ikke har set den fulde revolution endnu. Men hvad sker der, når man bygger bro mellem den analoge verden og det digitale univers og hvordan skal man gøre det bedst muligt? Foredraget gennemgår en række eksempler som allerede har eller potentielt kan have markant indflydelse på organisationer, markeder eller mennesker. Eksempelvis taler vi om, kognitive bygninger – hvad der sker, når man udstyrer bygninger med tusindevis af sensorer, kunstig intelligens og anden teknologi som gør bygningen sanselig, opmærksom og måske tilmed venlig og fleksibel overfor de mennesker som bebor eller arbejder i bygningen. Og om Industri 4.0 som med visioner og teknologi vil forandre den måde, vi driver virksomheder på. Men der er også en bagside, så hvad er de etiske etiske og menneskelige konsekvenser når vi kommer til at leve i en verden, hvor alting er forbundet digitalt og dit hjem, køleskab eller din bil kan blive til et værktøj for overvågningsindustrien. 

The Trusted advisor

Hvordan bliver man en konsulent i verdenklasse? Både af den slags i managementkonsulent-stil arbejder med mange kunder og skaber startegier og løsninger, men også den interne konsulent i virksomheden som i høj grad kan lære noget af tænkningen i konsulentverdenen. Baseret på mange års erfaring og klassisk dannelse som managementkonsulent og -partner i globale konsulentvirksomheder, krydret med tænkning og forskning i feltet “professional services”, fortæller Kim Escherich historien om, hvordan man skaber et konsulent-mindset. Foredraget er, udover personlig erfaring og anekdoter, baseret på ideer og metoder fra de førende tænkere inden for professional services, herunder Maister, Green og Galford’s arbejde omkring definitionen af The Trusted Advisor. At være trusted advisor er nemlig ikke bare en titel men noget man skal gøre sig fortjent til – og vejen derhen, er ikke nødvendigvis det man typisk forestiller sig.

Hvordan forandrer man verden et måltid af gangen

I 2019 startede Birgitte og Kim Escherich et initiativ der på få år har formået at sætte et massivt aftryk på hele diskussionen om fødevarer, bæredygtighed og forbindelse til naturen. Muldiverset er et multifacetteret projekt, men alene den økologiske/biodynamiske restaurant har på to år, målt i kundernes anmeldelser, opnået at blive placeret på førstepladsen i lokalområdet og er nu på en 9.-plads af alle restauranter på Sydsjælland og gæsterne kommer rejsende fra hele Danmark. Men alligevel er Muldiverset faktisk ikke en restaurant i traditionel forstand, men et dannelsesprojekt med et bud på, hvordan det idelle fremtidige fødevaresystem burde se ud. Så hvordan gør man det? Hvordan skaber man så tætte relationer til kunderne at de bliver Muldiverset-ambassadører, hvilken gastronomisk filosofi skal til for at skabe topanmeldelser når man samtidig ikke laver højgastronomi, hvordan skaber man økonomisk og samfundsmæssig sammenhængskraft ved lokal produktion af lokale råvarer, hvordan kan man tænke bæredygtighed ind i en så kompleks størrelse og hvad gør at kunderne omgives med kærlighed, samhørighed og mening. Dette er en anden ideologi og forretningsmodel end set andre steder og foredraget giver et overbliv over baggrunden, historien, hvordan vi arbejder og hvilken effekt det giver i relation til gæster, leverandører og øvrig omverden.